โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน - ELEPHANT CHAIN BLOCK 2 Ton ปั้นจั่นรางเดี่ยว
04-05-2560

ติดตั้งเครนและรอก ELEPHANT CHAIN BLOCK 2 Ton รอกโซ่มือสาว ปั้นจั่นรางเดี่ยว   คานวิ่ง 24 เมตร ยกสูง 4 เมตร จำนวน 1 ชุดเครน  ที่จังหวัดระยอง