โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน -VITAL CHAIN BLOCK 2 Ton ปั้นจั่นตั้งเสายื่นแขนหมุน
04-05-2560

ติดตั้งเครนและรอก Vital 2 Ton รอกโซ่มือสาว ปั้นจั่นต้้งเสาแขนหมุน   แขนยื่น3.5 เมตร ยกสูง 3 เมตร จำนวน 1 ชุดเครน  ที่จังหวัดราชบุรี