โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน -Black Bear Cheng Day 0.5 Ton ปั้นจั่นตั้งเสายื่นแขนหมุน
04-05-2560

ติดตั้งเครนและรอก Black Bear Cheng Day 0.5 Ton ปั้นจั่นต้้งเสาแขนหมุน   แขนยื่น3.5 เมตร ยกสูง 3 เมตร จำนวน 1 ชุดเครน  ที่จังหวัดสมุทรปราการ