โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน -Black Bear Cheng Day 2 Ton ปั้นจั่นเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง
04-05-2560

ติดตั้งเครนและรอก Black Bear Cheng Day 2 Ton ปั้นจั่นเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง   สแปน 12 เมตร ยกสูง 6 เมตร จำนวน 1 ชุดเครน  ที่จังหวัดชลบุรี