งานตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกและเครนโรงงาน - นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
06-07-2559

ตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกเครน 15 ชุดเครน สัญญาบริการตรวจเช็ครายปี 4 ครั้งต่อปี  ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง