เปลี่ยนสลิงรอกและเครนโรงงาน
27-09-2559

เปลี่ยนสลิง รอกยี่ห้อ DEMAG  ขนาดสลิง  25 mm ยาว 160 เมตร  เครน 36 ตัน ที่จังหวัดระยอง