โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน -Black Bear Cheng Day 5 Ton ปั้นจั่นเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว
14-07-2559

ติดตั้งเครนและรอก Black Bear Cheng Day 5 ตัน ปั้นจั่นเหนือศีรษะคานเดี่ยว  สแปน 16 เมตร ยกสูง 6 เมตร จำนวน 5 ชุดเครน  ที่จังหวัดระยอง