อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานเครนโรงงาน - นิคมฯ อมตะนคร ชลบุรี
14-07-2559

อบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ