ทดสอบน้ำหนักเครนออกใบรับรอง ปจ.1 - ฉะเชิงเทรา
14-07-2559

รอกสลิงและรอกโซ่ทั้งหมด 26 ตัว ที่ฉะเชิงเทรา