ทดสอบน้ำหนักเครนออกใบรับรอง ปจ.1 - ระยอง
14-07-2559

รอกสลิงทั้งหมด 32 ตัว ที่ระยอง