ทดสอบน้ำหนักเครนออกใบรับรอง ปจ1. - ระยอง
14-07-2559

รอกสลิง 14 ตัว ที่ระยอง