อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานเครนโรงงาน - กรุงเทพมหานคร
19-09-2565

18-19/9/2565 อบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ