ทดสอบน้ำหนักเครนออกใบรับรอง ปจ1. - ชลบุรี
14-07-2559

รอกโซ่และรอกสลิง 60 ตัว ที่ชลบุรี