อบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่นแบบ New Normal แบบยุคควบคุมโควิด-19
26-08-2563

20/8/2563 - 21/8/2563  อบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่นแบบ New Normal แบบยุคควบคุมโควิด-19 ได้แก่ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ