โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน - Uelex 1 Ton ปั้นจั่นตั้งเสายื่นแขนหมุน
05-04-2561

ติดตั้งเครนและรอก Uelex 1 ตัน ปั้นจั่นตั้งเสายื่นแขนหมุน แขนหมุนยาว 3 เมตร แขนหมุน 180 องศา ยกสูง 3 เมตร จำนวน 1 ชุด ขึ้นลงซ้ายขวาแบบไฟฟ้า แขนหมุนแบบมือผลัก ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร