ทดสอบน้ำหนักเครนออกใบรับรอง ปจ 1. - นิคมฯ อมตะนคร 2 ชลบุรี
06-07-2559

เครนและลิฟต์ 13 ตัว ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2 ชลบุรี