ทดสอบน้ำหนักเครนออกใบรับรอง ปจ1. - ชลบุรี
06-07-2559

เครน 10 ตัว ที่ชลบุรี