อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานเครนโรงงาน - นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3
01-02-2561

30/1/2561 - 1/2/2561 อบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ