อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานเครนโรงงาน - ชลบุรี
26-01-2561

25-26/1/2561 อบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ