โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน - Fitop 2 Ton ปั้นจั่นเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว
07-04-2560

ติดตั้งเครนและรอก Fitop 2 ตัน คานเดี่ยว สแปน 18 เมตร ยกสูง 6 เมตร จำนวน 1 ชุดเครน ที่จังหวัดชลบุรี