ร่วมออกบูธงานสัปดาห์ความปลอดภัยของเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันออก 2557
24-07-2555

บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รอกและเครนยกชิ้นงานในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก 2557 วันที่ 24-25 ก.ค. 2557 ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 7 (ชลบุรี) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

https://www.facebook.com/TotalMechanicCompanyLimited