ผู้บริหารและตัวแทนทีมขายศึกษาดูงานโรงงานผู้ผลิตรอกสลิงยี่ห้อ CMAK ประเทศตุรกี
17-04-2562

ผู้บริหารและตัวแทนทีมขาย บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด เดินทางเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตรอกสลิงยี่ห้อ CMAK ประเทศตุรกี เพื่อศึกษาดูงานขั้นตอนกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอบรมเชิงเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการซ่อมบำรุง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจิรายุ (เรียว) 085-908-2254  ID Line : jirayucrane  E-mail: contact@triton-mechanic.com, contact@total-mechanic.com

https://www.facebook.com/TotalMechanicCompanyLimited