28-30/6/2561 เรียนเชิญพบกันที่ บูธ C75,C76 รับโปสเตอร์การใช้รอกเครนเหนือศีรษะอุปกรณ์ช่วยยก ฟรี
27-06-2561

28-30/6/2561 ยินดีต้อนรับทุกท่าน เรียนเชิญมาพบกันที่ บูธ C75,C76 รับโปสเตอร์ความปลอดภัยในการใช้รอกเครนเหนือศีรษะอุปกรณ์ช่วยยก ฟรี ***งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ที่ ศูนย์ประชุม BITEC BANGNA
www.total-mechanic.com
www.triton-mechanic.com
www.powerline-thailand.com
www.elfatek-thailand.com