กิจกรรมท่องเที่ยวนอกสถานที่ของบริษัทประจำปี 2556
27-04-2556

ผู้บริหารและทีมงานพนักงาน บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด จัดท่องเที่ยวประจำปี 2556 ณ บ้านมดแดง รีสอร์ท อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชุมสัมมนาแนวทางการขยายทีมและแผนธุรกิจอย่างยั่งยื่นในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับและเสริมสร้างอนาคตที่มั่นคงให้แก่พนักงาน โดยบรรยากาศของงานท่องเที่ยวเป็นไปอย่างสนุกสนาน

https://www.facebook.com/TotalMechanicCompanyLimited