อบรมเชิงเทคนิคและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ELFATEK
30-11-2561

ผู้บริหารและทีมวิศวกรขายบริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด ได้นำความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาอบรมถ่ายทอดให้แก่ทีมช่างเทคนิคเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้า และรองรับการเปิดตลาดในเขตภูมิภาค South East Asia ดังนี้
- Siren Light and Sound
- Remote Control
- Joystick Control
- Overload Control
- Weight Display

https://www.facebook.com/TotalMechanicCompanyLimited