กิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าและบริจาคสิ่งของปี 2560
22-12-2560

ผู้บริหาร ทีมงานและพนักงาน บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด และชมรมวิทยากรปั้นจั่นไทย ร่วมกันทำบุญบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาท และ โรงเรียนบ้านคลองระกำ จังหวัดปราจีนบุรี และจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายใน ณ ศักดิ์สุภา รีสอร์ท รอบกองไฟและนอนเต้นท์  โดยบรรยากาศมีการแข่งขันเพ้นท์บอล แข่งกีฬา และจับฉลากรับของขวัญปีใหม่จากบริษัทและแลกของขวัญระหว่างพนักงาน

https://www.facebook.com/TotalMechanicCompanyLimited