ฟรี! "โปสเตอร์การใช้งานรอกและเครน และการผูกรัดยึดเกาะวัสดุที่ถูกต้อง + โปสเตอร์สัญญาณมือควบคุมเครน"
18-12-2561

แจกฟรี! "โปสเตอร์และไฟล์การใช้งานรอกและเครนอย่างปลอดภัย และการผูกรัดยึดเกาะวัสดุที่ถูกต้อง + โปสเตอร์สัญญาณมือควบคุมเครนตามกฎหมาย"
ขนาด 50x70 ซม. 1 ชุด มี 5 แผ่นตามแบบ 

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด ได้จัดตั้งโครงการรณรงค์ "การใช้งานรอกและเครนอย่างปลอดภัย" โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้งานรอกและเครนเพื่อการยกหิ้วชิ้นงานให้เกิดความปลอดภัย 

ลูกค้าหรือองค์กรใดก็ตามที่สนใจสามารถลงทะเบียน

Link: https://goo.gl/kawN4F

Scan QR Code ตามภาพ

หากพื้นที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หรือเขตภาคตะวันออก ทางทีมงานสามารถจัดส่งให้ได้ถึงมือที่บริษัท