ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตรอกโซ่ไฟฟ้ายี่ห้อ UELEX ที่ประเทศไต้หวัน
15-05-2560

ผู้บริหารและตัวแทนทีมขาย บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด เดินทางเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตรอกโซ่ไฟฟ้ายี่ห้อ UELEX  ที่ประเทศไต้หวัน เพื่อศึกษาดูงานขั้นตอนกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และศักยภาพในการผลิต ตลอดจนอบรมเทคนิคการใช้งาน