ร่วมกับ วสท. อบรมและฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและการบำรุงรักษารอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 3
15-05-2560

11/3/2560 ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย @วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท) นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ ชมการสาธิตการตรวจสอบทดสอบน้ำหนักปั้นจั่นเหนือศีรษะ และ เทคนิคการซ่อมบำรุงรอกเครนเชิงป้องกัน ณ.ศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด สาขา ศรีราชา ชลบุรี ทีมงานศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่น ร่วมกับทีมงานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ