ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตสินค้ารีโมทคอนโทรลยี่ห้อ ELFATEK ที่ประเทศตุรกี
21-03-2559

ผู้บริหารและตัวแทนทีมขาย บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด เดินทางเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตรีโมทยี่ห้อ Elfatek ประเทศตุรกี เพื่อศึกษาดูงานขั้นตอนกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอบรมเชิงเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการซ่อมบำรุง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจิรายุ (เรียว) 085-908-2254  ID Line : jirayucrane  E-mail: contact@triton-mechanic.com, contact@total-mechanic.com

https://www.facebook.com/TotalMechanicCompanyLimited