ผู้บริหารและพนักงานศึกษาดูงานโรงงานผู้ผลิตรอกโซ่ไฟฟ้า UELEX และอุปกรณ์รางไฟ KYEC ที่ไต้หวัน
11-04-2018

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด เดินทางเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตรอกโซ่ไฟฟ้ายี่ห้อ UELEX และอุปกรณ์รางไฟยี่ห้อ KYEC ที่ประเทศไต้หวัน เพื่อศึกษาดูงานขั้นตอนกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และศักยภาพในการผลิต ตลอดจนอบรมเทคนิคการประกอบและการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง