การรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
10-10-2017

เราเป็นองค์กรหนึ่งที่จะทำให้ครบทุกระบบมาตรฐานที่จำเป็นต่อลูกค้า ในวันนี้เราได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 แต่นั่นไม่ได้ทำให้เราหยุด เรากำลังพัฒนาอีกขั้นเพื่อครอบคลุมถึงระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ในปี 2018

ขอบคุณท่านลูกค้าที่แนะนำติชมและเลือกใช้สินค้าและบริการของเราทุกครั้งที่มีโอกาส หรือให้เราได้มีโอกาสเสนอราคา ทุกโอกาสคือสิ่งที่ดี เราจะทำให้ดีที่สุด ถ้ายังไม่ดีที่สุด ขอให้บอกเรานะคะ

ด้วยความเคารพจากใจ
ภัทราภรณ์ สุกใส
กรรมการฝ่ายบริหาร
บจก.ไทรทัน เมคคานิค
บจก.โททัล เมคคานิค