ร่วมกับ วสท. อบรมและฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและการบำรุงรักษารอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 4
30-09-2017

30/9/2560 ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย @วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท) นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 4 ชมการสาธิตการตรวจสอบทดสอบน้ำหนักปั้นจั่นเหนือศีรษะ และ เทคนิคการซ่อมบำรุงรอกเครนเชิงป้องกัน ณ.ศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด สาขา ศรีราชา ชลบุรี ทีมงานช่างวิศวกรศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่น ร่วมกับทีมงานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการวิศวกรรมเครื่องกล(วสท)
อ.ตาว,อ.นิชา,อ.โม,อ.เอส,อ.ประวิท,อ.ต๊อบ 3 M ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 4