ร่วมกับ วสท. อบรมและฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและการบำรุงรักษารอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 2
15-05-2017

17/9/2559 ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย(วสท) นำทีมโดย อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ (อ.หลิว)
- ปธ.อนุ.กก.วิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ใน กก.วิศวกรรมเครื่องกล วสท.
นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบซ่อมบำรุงปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศรีษะ บริษัทโททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด ศรีราชา ชลบุรี เราพร้อมสนับสนุนและให้ความรู้ โดยทีมงานวิศวกรและทีมนายช่างของเราพร้อมถ่ายทอดเทคนิค การซ่อมบำรุงเชิงป้องกันปั้นจั่นเหนือศรีษะ ร่วมกับทีมงานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย อ.เรียว/ อ.อี๊ด/อ.ประวิทย์/อ.เอส